19
februari 2019 was een historische dag. De Eerste Kamer heeft op deze datum het
wetsvoorstel kansspelen op afstand (eindelijk) aangenomen. De verwachting is
dat de Kansspel Autoriteit (KSA) eind 2020 de eerste vergunningen voor het
online aanbieden van kansspelen zal verstrekken.

 

Voorgeschiedenis

Wetgeving
omtrent het online aanbieden van kansspelen heeft erg lang op zich laten
wachten. Al in 2005 werd een eerste poging gewaagd waarbij Holland Casino de
mogelijkheid zou worden geboden om online casinospelen aan te bieden. Dit
wetsvoorstel sneuvelde echter in het zicht van de haven omdat de Eerste Kamer te
veel bezwaren had. Technologische ontwikkelingen laten zich echter niet
tegenhouden zodat een nieuw wetsvoorstel dat op 18 juli 2014 werd geïntroduceerd
nu wel is aangenomen.

 

De
Eerste Kamer was nu echter ook kritisch. Zo verlangde de Eerste Kamer op drie
punten meer informatie van de Minister voor Rechtsbescherming en heeft zij bovendien
zes moties  opgeworpen waarvan er vier
zijn aangenomen.  

 

Nadere
informatie van de Minister

In
zijn brief van 8 februari 2019 gaat de Minister op verzoek van de Eerste Kamer
nader op de volgende punten in:

i)      Het
begrip illegale aanbieder;

ii)     De
regulering van reclame voor kansspelen;

iii)    Aanpak
van illegale goksites.

 

i) De
Minister geeft aan partijen te willen weren die zich actief op de Nederlandse
markt blijven richten. Hij noemt deze partijen (erg origineel) cowboys. De gerichtheid op de
Nederlandse markt kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit het gebruik van een
typisch Nederlands betaalmiddel zoals iDeal, het maken van reclame gericht op
Nederland of het gebruik van een Nederlandse domeinnaam.

 

Bij
het verstrekken van een vergunning zal de KSA het gedrag van de aanvrager laten
meewegen. Als een partij in het verleden illegaal heeft aangeboden, moet hij
eerst een bepaalde periode laten zien dat hij zich kan gedragen. De zogenaamde
afkoelingsperiode. De motie Postema bepaalt dat de afkoelingsperiode minimaal
twee jaar moet zijn. Hoewel het aanbieden van kansspelen in Europa niet is
geharmoniseerd en landen in beginsel dus hun eigen koers kunnen varen, moeten
de maatregelen die het vrije dienstenverkeer beperken wel proportioneel zijn,
gebaseerd zijn op objectieve criteria en mogen ze niet discriminatoir zijn. Het
zou me niet verbazen als er over de invulling van de afkoelingsperiode discussies
ontstaan tussen de KSA en aanvragers.

 

ii) Ten
aanzien van het maken van reclame voor online kansspelen geeft de Minister aan
dat de regelgeving geldt ongeacht het medium. Bovendien mag geen reclame worden
gemaakt in games of op websites waarop games worden aangeboden. Ook mogen
vergunninghouders geen vloggers of influencers inzetten om kansspelen
(indirect) te promoten.

 

iii) De
KSA had in eerdere versies van het wetsvoorstel het recht om internetverkeer te
manipuleren, te blokkeren of te filteren. Deze bevoegdheid heeft het
wetsvoorstel dat 19 februari 2019 is aangenomen (terecht) niet gehaald. De KSA
heeft overigens nog voldoende bestuursrechtelijke maatregelen om op te treden
tegen overtreders. Zo kan zij bindende aanwijzingen geven aan
betaaldienstverleners, marketing bedrijven en andere facilitaire
dienstverleners. De KSA kan zo rechtstreeks betaaldienstverlening aan illegale
aanbieders blokkeren en appstores gebieden bepaalde kansspelen te weren.

 

Moties

Voorafgaand
aan de stemming over het wetsvoorstel, is eerst over zes moties gestemd. Van
deze zes moties zijn er vier aangenomen:

1.     –Verzoek
om bij evaluatie van de wet na
te gaan of voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat jongeren
beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat
jongeren probleemgokkers worden,

2.     Aanvragers
mogen zich minimaal twee jaar niet op Nederland gericht hebben
(afkoelingsperiode).

3.     Verzoek om een verbod op reclame voor (online)
gokken te overwegen, de consequenties daarvan in kaart te brengen en de Kamers
hierover voor 1 september 2019 nader te informeren.

4.     De vierde motie bestaat uit de volgende drie onderdelen:

o   
De Eerste Kamer te informeren over de
criteria worden gehanteerd bij het blokkeren van internetsites;

o   
de strafrechtelijke notice-and-take-down-procedure
te hanteren indien geval bestuursrechtelijke maatregelen niet effectief zijn

o   
bij de evaluatie de wenselijkheid van
aanvullende mogelijkheden tot het blokkeren van illegale internetsites opnieuw
te bezien.

 

De
motie tot instelling van een algeheel reclameverbod voor online kansspelen en
de motie waarmee de hierboven bedoelde afkoelingsperiode op minimaal vijf jaar
zou worden gefixeerd, hebben het niet gehaald.

 

Het
aannemen van het wetsvoorstel is niet het einde maar het begin van de
regulering. Zoals in een eerdere blog al is aangegeven, moet er lagere
wetgeving komen om nadere invulling te geven aan de vele open normen. Er is dus
nog een lange weg te gaan voordat de eerste vergunning eind 2020 kan worden
verleend.

 

 

 

https://www.solv.nl/weblog/legaal-online-gokken-komt-nu-echt-in-2020/21741