Het Frits Philips lyceum heeft een leerling van school gestuurd naar aanleiding van een ‘meme-account’ op Instagram, las ik bij Omroep Brabant. “Memes zijn foto’s of heel korte video’s die vaak gaan over herkenbare situaties of grappen bevatten”, zo voegt men voor de duidelijkheid toe. De term ‘grap’ is hier – zoals wel vaker bij middelbaar onderwijs – nogal relatief: een foto van de receptionist met als hoofd een misvormde schedel, of “what if you wanted to go to heaven … but [conciërge] said where were you the 1st, 2nd, 3e periode”. Ehm, ja. Maar van school sturen?

Natuurlijk is er geen enkele wettelijke regel die iets specifiek over memes of Instagram of social media zegt. Maar dat hoeft ook niet. Wetten zijn juist gemaakt om heel generiek te zijn, zodat ze in zo veel mogelijk gevallen toegepast kunnen worden.

In dit geval gaat het om de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo), die een school brede bevoegdheden te geven om de goede orde op school te handhaven (artikel 24g):

In het leerlingenstatuut worden in elk geval voorschriften opgenomen, strekkende tot handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling en, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer.

Die van het Frits Philips vermeldt bijvoorbeeld in brede bewoordingen:

De leerlingen en de medewerkers hebben het recht op vrijheid van meningsuiting, mits deze mening niet kwetsend of beledigend is of in strijd met de doelstelling van de school.

Het lijkt me niet zo moeilijk om te onderbouwen dat dergelijke ‘grappen’ als kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden. Daarmee is de overtreding van het statuut snel gegeven. Of je dat doet op Instagram of op het schoolplein, maakt daarbij weinig uit – zodra het op school gedoe geeft, valt het onder het statuut.

Het van school sturen voelt wat streng voor zo’n grap, hoewel ik ook dingen over hakenkruizen lees. Maar hierbij woog mee dat de leerling in kwestie bleef ontkennen achter het account te zitten en hem werd verteld van school gestuurd te worden zodra er bewijs was. Dat werd vervolgens gevonden. Die zie ik wel, keihard liegen verpest natuurlijk behoorlijk de relatie en kan tot zwaardere sancties leiden.

Desondanks bekruipt me het gevoel dat dit niet was gebeurd als de memes op papier op het schoolbord waren gehangen, maar mijn schooltijd ligt vér achter me dus misschien ben ik daarin ouderwets.

Arnoud

https://blog.iusmentis.com/2018/12/10/leerling-van-school-gestuurd-na-pesten-van-leraren-op-instagram/