Vanmorgen gebeurde het nog. De deur van een woonboot niet ver van ons kantoor vloog open en er werd een vuilniszak op de stoep gegooid. Niet lang daarna vloog er een zwerm meeuwen op af en het afval lag overal. Wie kent zo’n situatie niet? De hele dag door zijn er in de stad grote en kleinere irritaties. Van de vuilniswagen die het verkeer ophoudt tot een lange aanvraagprocedure voor een vergunning aan toe.

Gedrag veranderen of technologie inzetten?

Zet je deze irritaties op een rijtje, dan blijkt dat een smart city voor veel van deze onderwerpen een oplossing kan bieden. Denk aan het managen van het ophalen van vuilnis. Bij de ondergrondse vuilnisbakken staat wel aangegeven dat je je zak in de volgende vuilnisbak dertig meter verderop moet stoppen als de bak waar je nu staat vol is, maar veel mensen doen dat niet. Als de eerste zak naast de bak is geplaatst ligt er snel een berg zakken bovenop. Moeten we mensen dan beter opvoeden? Of kunnen we met technologie het ophalen “demand driven” maken, zodanig dat het afvalbedrijf een seintje krijgt als de bak bijna vol is?

Inspecteren kun je automatiseren

En denk eens aan vergunningen. Het uitgeven van een vergunning duurt vaak lang, mede omdat de gemeente inspecties wil uitvoeren om te controleren of aan alle eisen wordt voldaan. Door continu te monitoren met sensoren wordt het makkelijker voor een gemeente om dit in de gaten te houden en daarmee kunnen vergunningen sneller afgegeven worden. Stel, een optreden in het park heeft een vergunning tot middernacht. Dan kan de gemeente regelmatig controleren of het geluid binnen de toegestane grenzen blijft, maar door met sensoren continu de geluidsintensiteit te monitoren kan direct ingegrepen worden.

Minder overlast van vuilniswagens en minder plastic flesjes

Met smart city oplossingen kan je meer bereiken. Door de sensor in de vuilnisbak te koppelen aan applicaties die de routes van de vuilniswagens bepaalt kan het ophaalproces worden geoptimaliseerd. Dat betekent niet alleen minder problemen met volle bakken, maar ook dat er minder bewegingen nodig zijn voor het ophalen van vuilnis. Dit scheelt niet alleen in kosten en werktijden, maar vermindert ook overlast in het verkeer van de stad. In sommige Nederlandse gemeenten zijn initiatieven met publieke drinkwaterkranen gestart. Door deze te voorzien van wat slimme technologie is het mogelijk om gebruikers een minimaal bedrag te laten betalen voor het vullen van hun eigen flesje, bijvoorbeeld door een QR-code te scannen. Daarmee kan verdere uitrol worden bekostigd en kan het gebruik van plastic wegwerpflesjes worden teruggedrongen.

Versnelling door IoT en 5G

Deze, en vele andere, smart city oplossingen worden mogelijk gemaakt door IoT – het “Internet of Things”. Met IoT-technologie kun je sensoren en objecten met de cloud verbinden tegen lage kosten. Door de komst van 5G wordt de capaciteit van IoT-oplossingen nog eens factoren groter. Met de data die je daarmee verzamelt kan je steeds meer verbeteringen realiseren. Denk aan smart parking, fietsenstallingen en verkeerstromen, maar ook reparaties, grondwaterstanden, onderhoud van bruggen, waterleidingmonitoring, luchtkwaliteit en het beheer van bomen en planten. Met een integraal IoT-net kunnen gemeenten de introductie van smart city oplossingen versnellen. Een IoT-net kan initiatiefnemers van smart city oplossingen in staat stellen hun oplossingen te implementeren zonder tijd te hoeven besteden aan het IoT-deel van de oplossing.

Henk Schwietert is CEO van Evalan

Source