De Kamer van Koophandel (KvK) stopt per 1 juli dit jaar met de verkoop van namen en adressen van zzp’ers en bestuurders omdat dit in strijd met de privacyregels is. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens vandaag.

De Kamer van Koophandel won de afgelopen Big Brother Awards wegens het onvoldoende beschermen en voor het doorverkopen van persoonsgegevens die zzp’ers verplicht moeten afstaan voor het Handelsregister. Organisaties gebruiken deze informatie om nieuwe klanten te werven. De Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt naar eigen zeggen veel klachten van zzp’ers die met ongevraagde aanbiedingen worden benaderd.

Niet alleen stopt de KvK met de verkoop van de namen en adressen, ook zullen de privacyrisico’s van andere producten worden beoordeeld. “Blijken de producten van de Kamer van Koophandel niet te voldoen aan de privacywetgeving? Dan moet de Kamer van Koophandel maatregelen treffen”, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder verwacht dat de KvK het beoordelen van alle producten eind dit jaar heeft afgerond.

Aanpassing Handelsregisterwet

Als het aan de Autoriteit Persoonsgegevens ligt wordt daarnaast de Handelsregisterwet aangepast. De KvK levert nu informatieproducten met daarin persoonsgegevens die ondernemers verplicht aan het Handelregister moeten afstaan. Wolfsen merkt op dat deze informatie is bedoeld om informatie te verkrijgen die nodig is in het zakelijk verkeer en dat deze gegevens niet voor hele andere doeleinden mogen worden gebruikt.

De privacytoezichthouder heeft de staatssecretaris van Economische Zaken nu een ongevraagd advies gegeven om de wet aan te passen (pdf). Zo moeten persoonsgegevens van mensen die zich inschrijven in het Handelsregister beter worden beschermd. Riskante informatieproducten zouden voortaan alleen nog moeten worden geleverd aan erkende afnemers van wie de betrouwbaarheid is getoetst. Daarnaast moet er worden gekeken of alle informatieproducten de rechtszekerheid in het economisch verkeer dienen.

“Met de huidige wetgeving is het dweilen met de kraan open. Alle informatieproducten worden nu in principe aan iedereen geleverd. Ook de producten die vanuit het oogpunt van privacy riskant zijn. Dan helpt het als de staatssecretaris de wet zo aanpast dat niet iedereen alles zo maar kan krijgen. En zo de kraan een beetje dichter draait. Dit kan zonder dat de belangrijke functie van het Handelsregister in gevaar komt. Dan kunnen wij als toezichthouder ook beter optreden tegen partijen die persoonsgegevens uit het Handelsregister verkeerd gebruiken”, aldus Wolfsen.