De Kamer van Koophandel (KVK) schermt vanaf 1 januari 2022 alle woonadressen in het Handelsregister af. Vanaf dat moment zijn de afgeschermde woonadressen alleen nog te zien voor overheidsinstanties of beroepsgroepen met wettelijke toestemming, zoals de Belastingdienst en deurwaarders.

De ministerraad heeft ingestemd met de wijziging van het Handelsbesluit 2008. Met de verandering moet het moeilijker worden om misbruik te maken van de woonadresgegevens in het Handelsregister, door middel van bijvoorbeeld ongevraagde marketing, intimidatie en bedreiging. De wijziging moet nog worden ondertekend door de koning.

Adressen die zijn opgegeven als vestigingsadres blijven na die datum nog wel opvraagbaar. Dat geldt ook voor woonadressen die dezelfde locatie als het vestigingsadres hebben. Dat is vaak zo bij kleine bedrijven en zzp’ers, die hun bedrijf vanuit huis runnen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontwikkelt op het moment het Datavisie Handelsregister. Daarin wordt onder meer in kaart gebracht welke opties er zijn om de privacy van ondernemers die hetzelfde woon- en vestigingsadres gebruiken beter te beschermen.

Het kabinet komt in november met een aantal opties om anders om te gaan met ondernemersgegevens uit het Handelsregister. De mogelijkheden worden daarna voorgelegd aan bedrijven, burgers en andere overheden. Daarna volgt het definitieve Datavisie Handelsregister.

Eerder schreef oud-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dat het niet haalbaar zou zijn voor de KVK om ook vestigingsadressen af te schermen. Ook zou dat in strijd zijn met de Europese wet, waarin staat dat adressen van bedrijven openbaar geregistreerd moeten zijn.

Source