Er werden in 2017 meerdere rechtszaken tegen media en journalisten gevoerd, maar de rechter besliste meestal in hun voordeel. Wel kunnen dergelijke procedures, waarbij steeds vaker een beroep op privacywetgeving wordt gedaan, een chilling effect hebben.

https://www.recht.nl/art/168708