In 2019 werden 29 uitspraken gepubliceerd waarin het handelsnaamrecht een rol speelde. In al deze procedures betrof het (mede) een conflict tussen twee al dan niet overeenstemmende onderscheidingstekens. Het ging ofwel om twee tegenover elkaar staande handelsnamen, ofwel om conflicten tussen merken en handelsnamen.

Source