De Europese Commissie (“Commissie”)
laat in een
persbericht
weten dat het een boete uitdeelt van 40 miljoen euro aan de Amerikaanse kledingketen
Guess. Het bedrijf handelde volgens de Commissie in strijd met de recentelijk
in werking getreden
Geoblocking-verordening
(“Verordening”).

Reden voor de sanctie is dat
Guess ervoor had gezorgd dat consumenten hun producten niet in andere lidstaten
konden kopen en daardoor de prijzen voor consumenten kunstmatig hooghield. Dit kreeg zij voor elkaar door aan
winkels (contractueel) beperkingen op te leggen in het kader van (transnationale)
online verkoop en advertentie. Hoewel het maken van distributieafspraken an sich niet verboden is op grond van de 
Verordening, waren deze afspraken van Guess dat wel degelijk.

De Verordening is overigens nog
maar een paar weken oud; afgelopen 3 december is deze immers van kracht gegaan.
Doel van de Verordening is ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende e-commerce
binnen de Europese Unie wordt gewaarborgd, alles in het kader van de ‘Digital
Single
Market’-strategie.
Geoblocking (het ‘door online handelaren om commerciële redenen beperken van de
toegang tot haar website voor consumenten uit andere lidstaten’) staat haaks op
dit streven en is daarom  verboden.

Kort gezegd, bepaalt de Verordening
dat iedere online handelaar binnen de EU een consument uit een andere lidstaat
hetzelfde dient te behandelen als bezoekers uit haar eigen land. Daarnaast
mogen handelaren geen verplichtingen opleggen aan winkeliers met betrekking tot
‘passieve verkoop’. Hiervan is sprake wanneer de verkoper de klant niet bewust
opzoekt, maar de klant uit eigen beweging bij de verkoper een product wil
afnemen. Guess probeerde de passieve verkoop te limiteren door restricties op
te leggen voor grensoverschrijdende verkoop.

De Commissie benadrukt ook dat
Guess met haar handelswijze artikel 101 VWEU overtreedt en de mededing binnen
de EU verstoort. Hoewel een boete van 40 miljoen euro flink is, had deze nog
een stuk hoger kunnen zijn. Doordat Guess echter meewerkte en tevens opbiechtte
dat het ook andere advertentieregels overtrad, besloot de Commissie de boete uit
coulance met 50% te verlagen. 

Hoewel de verordening slechts
twee weken van kracht is, heeft het dus al een aanzienlijke impact. Meer over
de geoblocking-verordening lees je in dit interessante artikel van
(onder andere) collega Nina Lodder.

Met dank aan Niek Weessies.

https://www.solv.nl/weblog/kledinggigant-guess-krijgt-boete-van-40-miljoen-voor-geoblocking/21703