De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), de software die al ruim negen jaar wordt gebruikt bij het berekenen en vaststellen van de verkiezingsuitslagen in Nederland, is mede door veranderende inzichten over beïnvloeding van verkiezingen door statelijke actoren aan vervanging toe.

Dat stelt de Kiesraad in het vandaag verschenen Jaarverslag (pdf). De Kiesraad adviseert de regering en het Parlement over het kiesrecht en verkiezingen. De ruim negen jaar oude OSV-software werd voor het eerst bij de Europese Parlementsverkiezing van 4 juni 2009 toegepast in het verkiezingsproces. De afgelopen jaren werden meerdere keren kwetsbaarheden in de software vastgesteld.

Naar aanleiding van de kwetsbaarheden werden vorig jaar verschillende verbeteringen doorgevoerd in verband met de beveiliging van OSV. “Desondanks is geconstateerd dat, mede door de veranderde inzichten over beïnvloeding van verkiezingen door statelijke actoren, de software aan vervanging toe is”, aldus de Kiesraad. “Het beveiligings- en software-concept waarop de OSV-programma’s is gebaseerd, moet dan ook worden herzien.”

De Kiesraad stelt dat het over de aanpassing van de software met het ministerie van Binnenlandse Zaken in overleg is. Hoewel de Kiesraad vindt dat de software wegens veiligheidsredenen moet worden aangepast, zal die toch worden ingezet tijdens de volgende verkiezingen voor de provinciale staten op 20 maart 2019.