Karakteristiek
voor de kerstdagen zijn de kerstbomen en –ballen, de koekjes en kransjes en de
lang-niet-geziene-familieleden om de eettafel heen gedrapeerd. Hanos besloot
daarom in een kerspakket de ‘Pak ’n Vraag’ pot op te nemen. De pot is tevens
een spel en werkt als volgt: in de pot zitten kaartjes met vragen en dilemma’s,
om zo een gesprek tussen de op gang te krijgen.

 

De
bedenkster van de Kletspot, een zelfde soort pot als de Pak ’n Vraag pot, liet
het er niet bij zitten. Zij was eerder door Hanos benaderd, en voelde zich door
de keuze van de laatste voor de goedkopere producent belazerd.

 

Wanneer
een product geen bescherming van een absoluut recht van intellectueel eigendom
geniet, kan een beroep op slaafse nabootsing slagen. Als een later product het
eerdere nabootst en daardoor verwarring bij het publiek ontstaat op het
aankoopmoment en de nabootser tekortschiet in wat redelijkerwijs mogelijk en
nodig is om verwarring te voorkomen, zonder dat de deugdelijkheid of
bruikbaarheid van het product daaronder leidt, dan is dat onrechtmatig.

 

Het
product moet wel een eigen gezicht op de markt hebben. Toen Hanos de Pak ’n Pot
inkocht, nadat eerder de Kletspot benaderd was, waren er zo’n 5 andere, vrijwel
identieke potten op de markt. Het ‘umfeld’, gelijksoortige producten op de
relevante markt ten aanzien waarvan het eerste product onderscheidend moet
zijn, hangt af van onder andere de aard en hoeveelheid van producten. Bij vijf
met vragen gevulde potten met touwtje en spannende naam is er van eigen gezicht
moeilijk sprake, hoogstens een eigen oor, of neus (althans figuurlijk dan).

 

Overigens,
een succesvolle mogelijkheid tot actie gestoeld op slaafse nabootsing kan
verloren gaan. Wanneer er steeds meer gelijksoortige producten op de markt
komen, waartegen geen actie wordt ondernomen, verwatert het eigen gezicht van
het originele product. Als in een zee van slaafse nabootsers maar naar één vis
wordt gehengeld hoeft de rechter niet te bijten. Het hangt van de
omstandigheden af welke mate van inspanning kan worden gevergd, maar in ieder
geval kan niet worden verlangd dat elke nabootser tegelijk en zonder
onderscheid te worden aangepakt.

 

De markt
van gesprekspotten is in ieder geval net zo levendig als ’s lands
kerstdinertafels: een traditionele polyfonie waarin niemand duidelijk de
leiding heeft, en Kletspot niets te piepen.

 

Met
dank aan Jelle van Dijk

https://www.solv.nl/weblog/kerstpotten-slaafs-nagebootst/21721