Het systeem van kentekenparkeren (in casu in de gemeente Amsterdam) is een gerechtvaardigde inmenging op het recht op het privéleven als bedoeld in artikel 8 van het EVRM.

https://www.recht.nl/art/183893