De rechtbank oordeelde in deze zaak in eerste aanleg dat kentekenparkeren geen inbreuk op de privacy behelst. Het door de scanauto geregistreerde kenteken wordt namelijk versleuteld opgeslagen en na 48 uur verwijderd. Alleen als blijk dat niet is betaald voor het parkeren, wordt de versleuteling ongedaan gemaakt en worden de bijbehorende gegevens langer bewaard.
Belanghebbende liet het er niet bij zitten en diende hoger beroep in. Het hof komt evenwel, net als de rechtbank, tot het oordeel dat geen sprake is van een verboden inmenging op het privéleven.

https://www.recht.nl/art/171254