Kentekengegevens van voertuigen die via ANPR-camera’s worden vastgelegd mogen vanaf 1 januari volgend jaar 4 weken lang voor opsporingsdoeleinden worden bewaard. Het gaat dan om kenteken, locatie, tijdstip en foto van voertuigen die in een kentekenregister worden opgeslagen.

Op dit moment worden kentekengegevens van weggebruikers die in geen enkel bestand voorkomen onmiddellijk, of in ieder geval binnen 24 uur gewist. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is ANPR (Automatic Number Plate Recognition) van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Daarnaast zou ANPR kunnen helpen bij het aanhouden van voortvluchtige verdachten of veroordeelden, zo laat het ministerie weten.

Privacyorganisaties hebben altijd grote kritiek op wetsvoorstel gehad. Begin 2011 adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens, toen nog bekend als het College bescherming persoonsgegevens, om het wetsvoorstel niet in te dienen. “De politie krijgt door deze wettelijke basis de bevoegdheid om, in de geschetste mogelijkheid van een landelijk dekkend ANPR-cameranetwerk, alle passanten op Nederlandse wegen als potentiële verdachten in politiebestanden op te nemen”, aldus de toezichthouder destijds.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het wettelijk mogelijk maken van deze verwerking, die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van een groot aantal burgers, alleen te rechtvaardigen wanneer de noodzaak daartoe is aangetoond. De toezichthouder stelde dat dit noch wat betreft de subsidiariteit, noch wat betreft de proportionaliteit het geval is. Privacyorganisatie Privacy First kondigde eerder al een rechtszaak tegen de opslag van kentekengegevens aan.