De VVD heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming Kamervragen gesteld over apps waarmee smartphonegebruikers zijn te bespioneren. Aanleiding voor de vragen van VVD-Kamerlid Van Gent is een artikel in het Financieele Dagblad over apps waarmee “iedereen kan spioneren”.

De apps zijn voor een klein bedrag verkrijgbaar en eenvoudig op de telefoon van een partner, werknemer of kind te installeren. Dergelijke commerciële spyware bestaat al vele jaren. In 2006 werd er al gewaarschuwd voor het programma Flexispy waarmee eigenaren van een Symbian-telefoon konden worden bespioneerd.

Van Gent wil nu van minister Dekker weten of hij het ermee eens is dat dergelijke apps in het kader van de “horizontale privacy” een onwenselijke ontwikkeling zijn. Bij horizontale privacy gaat het om de manier waarop burgers met de privacy van andere burgers omgaan, bijvoorbeeld bij het heimelijk filmen van iemand. Ook moet Dekker duidelijk maken of het gebruik van dergelijke apps strafbaar of onrechtmatig is.

“Als het gebruik van dergelijke apps niet strafbaar of onrechtmatig is, deelt u dan de opvatting dat het aanbieden en gebruik van dergelijke apps aan banden gelegd zou moeten worden? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?”, aldus de laatste vraag van het VVD-Kamerlid. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden (pdf).