De Tweede Kamer stemt vandaag over een motie van het CDA en 50Plus die apotheken verplicht om contant geld te accepteren. Steeds meer apothekers weigeren cash, zo stelt de Consumentenbond. Volgens de bond lijkt de branchevereniging van apothekers vast te houden aan een pin-onlybeleid.

CDA-Kamerlid Van den Berg en 50Plus-Kamerlid Geleijnse (50Plus) willen dat deze apotheken nu toch worden gedwongen om contant geld te accepteren. “Van mening dat geneesmiddelen geen gewone producten zijn en het niet zo kan zijn dat deze niet verstrekt kunnen worden aan mensen die alleen met contant geld willen of kunnen betalen”, aldus de Kamerleden in hun motie, die verder opmerken dat contant geld een wettig betaalmiddel is.

“Wettelijk gezien mag het, wat deze apothekers doen, maar wat ons betreft komt daar verandering in. Apothekers hebben een zorgplicht en moeten geen drempels opwerpen”, zegt Olof King, directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond. Hij noemt het ook “buitengewoon klantonvriendelijk” dat apothekers cashbetalingen weigeren. De motie van het CDA en 50Plus wordt gesteund door ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, NVOG, NOOM, de Patiëntenfederatie en Ieder(in).