De Tweede Kamer stemt volgende week over een wetsvoorstel dat over het elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens gaat. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers is enthousiast, maar sommige partijen zetten vraagtekens bij het plan. Dit houdt de wet precies in.

Door Elisa Heisen

1. Wat staat er in het wetsvoorstel?

Het gaat om de zogenoemde Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) diende daarvoor vorig jaar een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, die het volgende week gaat behandelen.

Als de wet wordt ingevoerd, worden zorgaanbieders straks verplicht om elektronisch patiëntgegevens met elkaar uit te wisselen. De nieuwe wet moet er ook voor gaan zorgen dat systemen van zorginstellingen gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren, al worden daar geen specifieke eisen aan gesteld.

2. Hoe is het nu geregeld?

Volgens Kuipers gebeurt de uitwisseling van patiëntgegevens nu nog vaak via fax, dvd of cd-rom. Daar wil hij zo snel mogelijk een einde aan maken, omdat het de kwaliteit van zorg voor patiënten in de weg staat.

Faxen gebeurt tegenwoordig niet meer via de telefoonlijn. In plaats daarvan versturen zorgaanbieders een fax via het internet door te mailen naar een speciaal e-mailadres. Vermoedelijk gebeurt dat niet altijd versleuteld, waardoor gegevens van patiënten onvoldoende zijn beveiligd.

3. Wat zijn de voordelen van de wet?

Volgens Kuipers zitten zorgverleners en patiënten al jaren te wachten op de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Dat zou hun werk makkelijker moeten maken.

Via een uniforme manier van gegevensuitwisseling kunnen vermijdbare fouten in de zorgverlening en fouten in medicatie worden voorkomen. Ook kan worden vermeden dat patiënten onnodige onderzoeken moeten ondergaan, zegt Kuipers.

4. Hoe denkt de Tweede Kamer nu over het voorstel?

Over het onderwerp is vorige week flink gedebatteerd in de Tweede Kamer. Het CDA vindt bijvoorbeeld dat de wet niet streng genoeg is, met name op het gebied van privacy. De partij heeft daarom een groot aantal wijzigingen voorgesteld.

De voorstellen van het CDA gaan onder meer over het inperken van de macht van ICT-leveranciers en het stellen van extra eisen aan softwareontwikkelaars. Ook wil de partij financiële ondersteuning voor zorgaanbieders voor de investering in een elektronisch systeem voor gegevensuitwisseling.

PVV, SP en GroenLinks ondersteunden delen van de mening van het CDA. De VVD uitte zorgen over het normaal functioneren van de markt.


Lees meer over:

PrivacyGezondheidTech

Source