Door karma4: Ik heb wat opgevangen van mensen die de betreffende tijd bewust hebben meegemaakt.

Dat heb ik ook. Maar blijkbaar heb ik andere dingen gehoord dan jij. Wat maar weer bewijst dat “van horen zeggen” een subjectief beeld van de werkelijkheid geeft.
Ja, er waren verraders. Maar zoals jij het brengt zou half Nederland een verrader geweest zijn. En dat was niet zo. Dat betekent ook niet dat ze allemaal in het verzet gezeten hebben.
Maar het proces van identificeren, isoleren en daarna afvoeren heeft wel degelijk plaatsgevonden.

Mijn grootvader (net als vele anderen) heeft opgelsoten gezeten als gijzelaar in kamp Vught. Hij heeft e.e.a. van nabijheid gezien en gehoord. En later aan de kinderen en kleinkinderen verteld. Hoeveel daarvan gekleurd door zijn eigen (voor)oordelen was, durf ik niet te zeggen.

De straat en buurt is met bewoners is verrassend compleet.

Geen idee wat je hier mee bedoelt.

Zoiets is beter naar waarheid dan een selectief gekozen iets. […]De verzuiling betekende ook onderlinge strijden. Met lou de jong heb je iemand die achteraf wat vastgelegd heeft volgens zijn ideeën.

Allereerst: je moet nooit op 1 boek of schrijver alleen af gaan. Daarom raadde ik je er al twee aan. Er zijn er nog meer.
Door de informatie te combineen krijg je een beter beeld. Als jij van mening bent dat de verzuiling hierbij een rol speelt, lees dan vooral boeken van schrijvers die alle aspecten van die verzuiling vertegenwoordigen. De waarheid ligt dan ergens in het midden.

Mbt Loe de Jong:
Dus de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), heeft maar van alles uit zijn duim gezogen en geen gebruik gemaakt van de grote hoeveelheid archiefmateriaal die bij het RIOD en de rijksarchieven bewaard is gebleven.

Voor de duidelijkheid, dat archiefmateriaal zijn de echte bronnen voor deze periode van de Nederlandse geschiedenis.
De Jong heeft alles wat hij in zijn boeken beschreef van voet- en eindnoten voorzien. De bronnen zijn in de archieven terug te vinden. Zoekt en gij zult vinden… (je moet er alleen wat moeite voor doen)

Er was zeker ook kritiek op De Jong:

“Een fundamenteel punt van kritiek was dat De Jong zich te veel liet leiden door de begrippen ‘goed’ en ‘fout’ en daardoor enerzijds de omvang van het verzet zou hebben overdreven en anderzijds de omvang van de collaboratie zou hebben onderschat.
Ook zijn beschrijving van wat er in Nederlands-Indië was gebeurd, ontmoette kritiek.
Al vanaf het eerste deel van ‘het geschiedwerk’ publiceerde de archivist, redacteur en journalist Jan Rogier in Vrij Nederland een serie zeer kritische besprekingen, waarin hij De Jong van een eng-nationalistisch standpunt betichtte, alsook van een ‘vrijwel blinde verering’ van het koningshuis.”

“Sinds de verschijning van het laatste deel zijn er tientallen studies verschenen die aanvullingen op De Jongs werk bieden.”

“De Jong was argwanend tegenover oral history. Daardoor is zijn geschiedenis van de oorlog vooral niet geschreven vanuit het standpunt van de bevolking. Daarin hebben talloze andere publicaties voorzien en vele tientallen projecten binnen het programma Erfgoed van de oorlog van het ministerie van WVC, naast soortgelijke plaatselijke of regionale initiatieven.”

Er is dus genoeg ander aanvullend materiaal om je een uitgevuld beeld te laten vormen van deze periode van de vaderlandse geschiedenis. Een beeld dat verder gaat dan: “Ik heb wat opgevangen van mensen die de betreffende tijd bewust hebben meegemaakt” en daar dan al je (bevooroordeelde) conclusies uit trekken.

het grootste literaire werk dat iedereen toen moest lezen later verboden was

Wat bedoel je hier. Het werk van De Jong is nooit verboden geweest.
Het kan natuurlijk zijn dat je Mein Kampf bedoelt? 🙂