Het kabinet wil dat er een Europese toezichthouder komt om de dominante marktpositie van grote digitale platforms aan te pakken. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft hiervoor samen met de Franse staatssecretaris Cedric O van Digitalisering een voorstel gepubliceerd.

Het voorstel richt zich specifiek op digitale platforms waar particulieren en ondernemers nauwelijks omheen kunnen en die daarmee een zogenoemde poortwachterspositie hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om appstores. Door hun dominante positie kunnen gebruikers moeilijk naar andere platforms overstappen. De platforms zijn door hun grote hoeveelheid gebruikers, data en geld ook in staat om hun marktmacht op andere markten toe te passen en kunnen hun poortwachterspositie beschermen door bijvoorbeeld opkomende concurrenten over te nemen.

Dit is nadelig voor gebruikers, innovatie en vrije keuze en geeft deze grote digitale platforms vergaande macht, waarbij ze hun eigen regels kunnen stellen, zonder dat ze aan een toezichthouder of door marktwerking verantwoording hoeven af te leggen. De staatssecretarissen willen deze macht via verschillende maatregelen doorbreken. Zo moeten deze platforms worden verplicht om gegevensoverdraagbaarheid mogelijk te maken, zodat gebruikers over hun eigen data kunnen beschikken en deze op andere plekken kunnen gebruiken.

Ook moet het voor deze platforms verboden worden om de eigen diensten voor te trekken of zonder gegronde reden toegang door derde partijen die goederen of diensten aanbieden te weigeren. Tevens moeten verdergaande toegangsmaatregelen kunnen worden opgelegd, zoals een verplichting voor platforms om data te delen, interoperabiliteit mogelijk te maken of om proactief alternatieve keuze-opties naast hun eigen diensten aan te bieden aan gebruikers.

“De platformeconomie biedt consumenten veel voordelen en ondernemers kansen op online groei. Maar soms worden bepaalde digitale platforms te machtig. Denk bijvoorbeeld aan de de afhankelijkheid van appstores”, zegt Keijzer. “Daarom moet eerder worden ingegrepen als een platform met een poortwachtersfunctie de markt daadwerkelijk verstoort. Ze belemmeren dan de toetreding van nieuwe bedrijven en beperken de keuzevrijheid van consumenten en ondernemers.”

Source