Het kabinet nodigt bedrijven en deskundigen uit om mee te denken over de ontwikkeling en inzet van apps in de aanpak van het coronavirus,. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zaterdag bekendgemaakt.

Het kabinet wil twee mobiele apps inzetten die moeten helpen bij het controleren van de verdere verspreiding van het coronavirus

Een app moeten ervoor zorgen dat mensen die in de buurt van een besmette persoon zijn geweest een melding krijgen en vervolgens twee weken in thuisquarantaine gaan. De melding wordt verzonden op basis van locatiegegevens op de telefoon. De andere app checkt de gebruiker op eventuele symptomen.

Hoe die apps precies zouden moeten werken, is nog onduidelijk. Minister Hugo de Jonge zei er dinsdagavond over: “Onder andere met bluetooth.” Daarmee is het mogelijk dat smartphones opslaan welke andere apparaten in de buurt zijn geweest.

‘Willen denkkracht in Nederland aanboren’

Minister De Jonge roept nu bedrijven en deskundigen op om voorstellen in te dienen voor de ontwikkeling van deze apps. Voorstellen moeten voldoen aan een reeks specifieke eisen. Zo mag de applicatie persoonsgegevens niet centraal opslaan en mogen gegevens niet herleidbaar zijn tot individuen.

“In landen om ons heen zijn er veel interessante ontwikkelingen op dit gebied. Maar daarnaast willen we de denkkracht in Nederland aanboren, om zo tot de best mogelijk keuze te komen. Het waarborgen van privacy is daarbij essentieel”, aldus De Jonge.

Voorstellen kunnen worden aangeleverd tot dinsdag 14 april, 12.00 uur. In de week voorafgaand aan 28 april moet bekend worden hoe de mogelijke apps eruit komen te zien.

Source