Wie niet over een printer beschikt, geen smartphone heeft of geen gebruik wil maken van de CoronaCheck-app kan straks mogelijk bij een servicepunt zijn qr-testbewijs laten printen. Het kabinet laat deze mogelijkheid onderzoeken. Op dit moment vinden er pilots plaats met ‘testen voor toegang’. Alleen mensen die negatief zijn getest krijgen toegang tot bepaalde locaties of evenementen.

Een toegangsbewijs kan zowel verkregen worden via de CoronaCheck-app als via de website coronacheck.nl. Via de website kan het testbewijs worden geprint, waarbij de testuitslag in de GGD-systemen wordt opgehaald. Dan moet de persoon in kwestie wel over een printer beschikken. “Burgers zonder printer kunnen een beroep doen op de sociale kring, bibliotheken en kopieerwinkels”, laat demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid op vragen van 50Plus weten.

Ook op vragen van het CDA wijst De Jonge naar de sociale kring. “Het kabinet acht het van belang om de doelgroep, die digitaal minder vaardig is, een gelijke toegang te verschaffen. Vaak kan deze doelgroep een testbewijs laten printen bij familie of vrienden die beschikken over een printer.” Daarnaast kijkt het kabinet naar de mogelijkheid om testbewijzen via servicepunten te laten printen, waarbij rekening wordt gehouden met de technische uitvoerbaarheid en kosten. Er was ook nog gekeken naar de optie om testbewijzen per post te versturen, maar dat is volgens De Jonge vanwege de geldigheidsduur (veertig uur) niet haalbaar.

Apple en Google

GroenLinks had minister De Jonge nog gevraagd of burgers verplicht een smartphone met de besturingssystemen van Apple of Google nodig hebben om de CoronaCheck-app te kunnen gebruiken. “De mobiele apps zijn alleen bruikbaar op telefoons met de besturingssystemen van Apple of Google”, antwoordt de minister. Voor burgers met een ander soort telefoon wordt gewezen naar de mogelijkheid om testbewijzen te laten printen.

Zowel de papieren qr-code als die in de CoronaCheck-app worden gelezen door de CoronaCheck Scanner-app. De ingelezen gegevens op de CoronaCheck Scanner worden uiterlijk na 240 seconden gewist, laat de minister weten. In het geval van de CoronaCheck-app worden de gegevens van het testbewijs versleuteld bewaard op de telefoon en automatisch verwijderd als het testbewijs niet meer geldig is.

Source