Het kabinet gaat burgers, mede vanwege de privacy, niet via sms over nieuwe coronamaatregelen informeren. Dat heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer laten weten. Tijdens een Kamerdebat over de ontwikkelingen rond het coronavirus dat vorige week plaatsvond had Dassen van Volt aan minister Rutte gevraagd om na afloop van elke persconferentie over de coronamaatregelen een sms-bericht met de belangrijkste maatregelen naar burgers te sturen, zoals ook in Noorwegen wordt gedaan.

Het kabinet zal de suggestie niet overnemen, laat De Jonge weten. “Met de huidige inzet van de communicatie-instrumenten bereiken we het grootste deel van de samenleving. Op basis van recent campagne-effect blijkt dat zo’n 89% van de bevolking bereikt wordt met de campagne”, schrijft de minister. “Een extra kanaal van informeren draagt naar verwachting nauwelijks bij aan een hoger kennisniveau van de maatregelen.”

Daarnaast wijst De Jonge ook op een uitvoerings- en een privacyprobleem: “De Nederlandse overheid heeft niet de beschikking over de mobiele telefoonnummers van haar burgers. Zover de overheid deze nummers wel heeft omdat mensen daarvoor permissie hebben gegeven, kunnen deze nummers niet zonder meer worden ingezet voor andere doelen dan waarvoor ze zijn geregistreerd.”

De overheid kan wel een NL-Alert versturen, maar dit is alleen bedoeld voor acute noodsituaties. “Dit is een heel ingrijpend communicatiemiddel, waarbij burgers zich niet kunnen onttrekken aan communicatie van de overheid. Het kabinet is van mening dat dit met grote terughoudend moet worden ingezet”, besluit de minister. Vorig jaar maart verstuurde de overheid nog een NL-Alert waarin het burgers wees op de belangrijkste instructies om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Source