Het kabinet vindt dat het delen van data tussen bedrijven meer dan nu gebruikelijk moet worden, zo heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. Vorig jaar kwam het kabinet met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie Nederland Digitaal.

Daarin werd gesteld dat het kabinet met een visie zou komen over het delen van data. Vandaag is deze visie openbaar gemaakt. Volgens Keijzer profiteren Nederlandse ondernemers en burgers “rijkelijk” van de economische en maatschappelijke kansen die data bieden. “Veelbelovend hierbij is de mogelijkheid tot datadeling tussen bedrijven. Deze datadeling is cruciaal om de kansen van data voor Nederland te verzilveren”, aldus de staatssecretaris. Wel erkent ze dat datadeling risico’s met zich kan meebrengen op vlakken zoals privacy, autonomie en vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Toch is het kabinet in de visie positief over het uitwisselen van gegevens tussen ondernemingen. “Het kabinet meent dat datadeling tussen bedrijven meer dan nu gebruikelijk moet worden. Het kabinet ambieert daarmee dat Nederland voorop loopt met verantwoorde verzilvering van de maatschappelijke en economische kansen van datadeling tussen bedrijven”, zo luidt de visie.

Het kabinet laat zich hierbij leiden door drie principes. Het delen van data komt bij voorkeur vrijwillig tot stand, datadeling komt zo nodig verplicht tot stand en mensen en bedrijven houden grip op gegevens. Op korte termijn zal het kabinet een aantal acties ondernemen om de visie beter in praktijk te kunnen brengen. Zo laat het kabinet onderzoek verrichten naar de feiten en risico’s rond datatoegang voor eigenaren van apparaten in verschillende sectoren, waaronder een specifiek onderzoek voor de auto-industrie. Tevens zal het kabinet de Nederlandse visie in Europese en andere internationale beleidstrajecten uitdragen.