De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen uitvoert die door de rechter zijn opgelegd, heeft honderden gesprekken tussen gevangenen en advocaten opgenomen terwijl die eigenlijk niet opgenomen hadden mogen worden. Dat heeft de DJI zelf bekendgemaakt (pdf).

“Om voortgezet crimineel handelen in detentie te voorkomen, worden bij de Dienst Justitiële Inrichtingen telefoongesprekken van gedetineerden opgenomen. Uitzondering hierop zijn gesprekken tussen gedetineerden en hun advocaat”, aldus de dienst. Uit onderzoek blijkt dat van januari tot september 321 telefoongesprekken tussen advocaten en gevangenen toch zijn opgenomen.

Aanleiding voor het onderzoek was een melding vanuit het Detentiecentrum Schiphol waar op 16 september onbedoeld een gesprek was opgenomen tussen een gevangene en een advocaat. Uit het onderzoek dat volgde bleek dat er in de eerste acht maanden in totaal 321 gesprekken waren opgenomen. De DJI meldt dat deze gesprekken niet zijn uitgeluisterd en inmiddels zijn verwijderd uit het systeem van Telefonie voor Justitiabelen (TVJ).

Om te voorkomen dat gesprekken tussen advocaten en gevangenen worden opgenomen maakt het telefoonsysteem van de DJI gebruik van nummerherkenning. Dit zorgt ervoor dat geheimhoudernummers van advocaten automatisch worden herkend en niet worden afgeluisterd. De 321 gesprekken werden opgenomen doordat gevangenen een telefoonnummer van dertien cijfers intoetsten dat was opgebouwd uit het algemene nummer van het advocatenkantoor van tien cijfers en drie extra cijfers.

Dit dertiencijferige nummer werd niet door het systeem herkend als het nummer van een advocaat dat niet moest worden opgenomen. De DJI laat nu weten dat er voorbereidingen worden getroffen om het TVJ-systeem aan te passen, waardoor het systeem in het vervolg ook dergelijke, langere nummers geautomatiseerd uitsluit van opname en beluisteren. Vorig jaar maakte de DJI nog bekend dat het door twee programmeerfouten naar schatting 25.000 telefoongesprekken tussen advocaten en gevangenen had opgenomen.

Image

Source