Justitie gaat de privacy van mensen die slachtoffer van criminaliteit zijn geworden beter beschermen, zo heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens Dekker zijn slachtoffers door hun versterkte rechtspositie de afgelopen jaren steeds zichtbaarder geworden.

“Keerzijde van de grotere zichtbaarheid is dat deze kan leiden tot de buitengewoon wrange situatie dat slachtoffers bovenop de impact van het strafbare feit tijdens het strafproces ook te maken krijgen met een onnodige schending van hun privacy”, aldus de minister. Om de privacy beter te beschermen zijn er verschillende maatregelen aangekondigd en inmiddels ook genomen.

Zo is in het werkproces van de slachtoffercoördinatoren expliciet vastgelegd dat zij op de hoogte moeten zijn van de privacywensen van slachtoffers. De slachtoffercoördinator is binnen het Openbaar Ministerie het eerste aanspreekpunt voor de slachtoffers gedurende het hele traject. Wanneer een slachtoffer specifieke privacywensen heeft zal de coördinator tijdens de zitting de rechtbank hierover informeren.

Daarnaast is het Openbaar Ministerie bezig om ervoor te zorgen dat de eigen correspondentie met het slachtoffer geen adresgegevens bevat. Een operatie die in het voorjaar van 2021 gereed moet zijn. Tevens wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor OM, politie, Slachtofferhulp Nederland en rechtspraak om de adresgegevens van het slachtoffer uit het proces-verbaal te halen. Dekker verwacht de Tweede Kamer begin volgend jaar over de uitkomsten van het onderzoek te kunnen informeren.

Source