Ict-jurist Arnoud Engelfriet geeft elke week antwoord op een interessante vraag over beveiliging, recht en privacy. Heb jij een vraag? Stuur hem naar juridischevraag@security.nl.

Vraag: In 2013 blogde je over de vraag: Mag een cliënt de thuiszorg met een webcam filmen? Toen was een eenduidig antwoord met ja of nee niet te geven. Maar hoe zit dat nu onder de AVG, deze stelt strengere regels. Mag het nu eindelijk niet meer?

Antwoord: De eerste regel bij filmen in privéruimtes is volgens mij nog steeds het Wetboek van Strafrecht. Het filmen van personen in een niet-openbare ruimte zoals een huis is verboden, tenzij je dit duidelijk aankondigt en een zwaarwegende reden hebt om om deze manier mensen te filmen (art. 139f Strafrecht). Dat artikel is hetzelfde als in 2013. Het blijft dus strafbaar om stiekem de thuiszorg te filmen.

De AVG kan het Wetboek van Strafrecht niet opzij zetten. Los daarvan is volgens mij de AVG in het geheel niet van toepassing, omdat het gaat om filmen door de cliënt zelf met als doel zichzelf te beschermen (neem ik
maar aan). Dat valt onder de uitzondering voor privédoeleinden, zodat de AVG niet van toepassing is.

Ik weet dat die uitzondering beperkt wordt uitgelegd, hij geldt niet bij cameratoezicht op de openbare weg. Maar ik denk dat er nog wel ruimte is voor die uitzondering voor filmen in je eigen huis, wanneer je die beelden alleen voor jezelf nodig hebt. Het criterium uit dat arrest uit 2014 was vooral dat je in andermans ruimte komt (de openbare weg) en dat gaat hier niet op.

Als de AVG wel zou gelden, dan zou je als cliënt een register moeten hebben voor dit toezicht, de thuiszorg duidelijk moeten informeren en een belangenafweging op papier hebben gemaakt. Dat komt afgezien van de
administratieve rompslomp neer op hetzelfde als wat het strafrecht zegt: duidelijk aangeven dat er een camera is en wat daarmee gebeurt.

Het dilemma blijft voor mij. Enerzijds dat het benauwend moet zijn om continu gefilmd te worden als je gewoon je werk gaat doen (zeker bij persoonlijke dienstverlening). Anderzijds gaan er met enige regelmaat helaas dingen mis bij thuiszorg, dus vanuit preventie-oogpunt een camera snap ik dan wel weer. Ik weet dus niet hoe de knoop doorgehakt moet worden.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.