Het arrest van het Hof van Justitie in de modelrechtelijke zaak Jägermeister/EU IPO roept vragen op. Wat is hier eigenlijk gedeponeerd? Waarom switcht de onderzoeker bij het EUIPO van grondslag? Zijn de afbeeldingen in casu het wezenlijke probleem, of is het eigenlijk de classificatie van de afgebeelde producten? En zou het Benelux bureau een andere aanpak hebben gekozen?

https://www.recht.nl/art/170292