Het inzagerecht in het privacyrecht (AVG en UAVG) kent duidelijke termijnen. Een verzoekschrift moet bij de rechtbank worden ingediend binnen 6 weken na ontvangst van het antwoord van de verwerkingsverantwoordelijke op het inzageverzoek. Doet de betrokkene dit niet tijdig, dan heeft hij pech. Deze termijn kan namelijk niet verlengd worden door het doen van herhaalde inzageverzoeken. In de woorden van de rechtbank: “Naar het oordeel van de rechtbank brengt een redelijke uitleg van artikel 35 lid 2 UAVG mee dat het niet de bedoeling is dat met het indienen van herhaalde verzoeken kan worden bewerkstelligd dat er (steeds weer) een nieuwe termijn gaat lopen”.

https://www.recht.nl/art/182934