Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben werknemers recht op inzage in de persoonsgegevens die de werkgever van hen verwerkt, onder meer door verstrekking van een kopie van stukken. Een dergelijk verzoek moet de werkgever ook inwilligen als het gaat om stukken die al eerder aan de werknemer zijn verstrekt