De introductie van een nieuw model identiteitskaart met verplichte vingerafdrukken en een nieuw model paspoort waar het burgerservicenummer uit de machineleesbare strook en de chip zijn verwijderd is uitgesteld. Dat heeft demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Oorspronkelijk was Knops van plan om de nieuwe Nederlandse identiteitskaart op 28 juni te introduceren. Dat is nu naar 2 augustus verschoven. Het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Paspoortwet moet nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Naast de behandeling van dit wetsvoorstel moet ook de uitvoeringsregelgeving worden aangepast. Tot slot hebben de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de uitgevende instanties na acceptatie van het wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer voldoende tijd nodig om de uitvoering ervan voor te bereiden.

“28 juni 2021 is daarmee niet meer haalbaar als introductiedatum. Om die reden stel ik de introductie van het nieuwe model identiteitskaart uit tot 2 augustus 2021, de uiterste implementatiedatum van de verordening”, stelt Knops. Een Europese verordening is de reden dat er een nieuwe identiteitskaart verschijnt. Deze verordening stelt dat alle identiteitskaarten in de EU twee vingerafdrukken van de houder moeten bevatten. De vingerafdrukken staan alleen op de chip van de identiteitskaart. Zodra een id-kaart is uitgegeven worden de vingerafdrukken verwijderd uit de aanvraagsystemen.

Tevens zal bij de nieuwe Nederlanders id-kaart het burgerservicenummer (BSN) uit de machine readable zone op de voorkant en chip zijn verwijderd. Op dit moment staat het BSN nog op de voorkant van de identiteitskaart. Het nummer zal bij de nieuwe id-kaart naar de achterkant zijn verplaatst. Omdat verschillende organisaties het burgerservicenummer willen verwerken wordt het nummer ook als qr-code op de achterkant van de identiteitskaart toegevoegd.

Paspoort

Naast een nieuwe identiteitskaart was Knops van plan om op 2 augustus een nieuw paspoort te introduceren. In dit nieuwe model wordt het BSN uit de machineleesbare strook en de chip verwijderd en verplaatst naar een QR-code op de achterzijde van de houderpagina. Het BSN blijft ook in cijfers zichtbaar op de achterzijde van de houderpagina.

“Omdat het op dit moment door de reisbeperkingen door Corona moeilijk is in te schatten hoeveel paspoorten er de komende maanden worden aangevraagd, brengt een introductie van het nieuwe model paspoort op 2 augustus 2021 het risico met zich mee dat er een grote restvoorraad halffabricaten en blanco documenten moet worden vernietigd”, stelt de staatssecretaris.

Knops heeft daarom besloten het nieuwe model paspoort pas te introduceren als deze restvoorraad zo klein mogelijk is. “Dat voorkomt nodeloze kosten van vernietiging. De wijziging van het model paspoort volgt niet uit de hiervoor genoemde verordening; uitstel van deze introductie is daarom geen probleem.” In september zal de staatssecretaris laten weten wanneer het kostenefficiënt is om het nieuwe model paspoort in te voeren.

Source