De Europese Commissie een voorlopig rapport gepubliceerd waarin de eerste bevindingen worden besproken over de concurrentieparameters, de belangrijkste ontwikkelingen en de gesignaleerde mededingingsrisico’s in de Internet of Things-sector. De bevindingen van de Commissie zijn relevant voor marktpartijen die Internet of Things-producten (willen) aanbieden.

Source