Is de voorzieningenrechter in Den Haag binnen Nederland exclusief bevoegd ter zake van inbreuk
op Gemeenschapsmodellen en Uniemerken? Of kan men ook terecht bij andere voorzieningenrechters
in den lande? Deze vraag zorgt al meer dan tien jaar voor verdeeldheid – en werd onlangs aan de
Hoge Raad voorgelegd.

https://www.recht.nl/art/168750