Beeld: Rijksoverheid

Hoekstra deelt “de observaties van DNB ten aanzien van de concentratierisico’s”, schrijft hij in antwoord op Kamervragen van VVD’er Eelco Heinen. Aanleiding voor die vragen was een artikel in het FD gebaseerd op het DNB-rapport ‘Veranderend landschap, veranderend toezicht’. De financiële toezichthouder stelt daarin dat de groeiende rol van de zogeheten BigTechs in financiële dienstverlening een aanpassing van het toezicht vereist.

Uitdagen

DNB kaart in zijn recente rapport aan dat de verdienmodellen van financiële instellingen worden bedreigd door het oprukken van techreuzen. Hoekstra reageert daar relativerend op: “Ten aanzien van het risico voor de verdienmodellen van financiële instellingen vind ik het in zijn algemeenheid goed dat financiële instellingen worden uitgedaagd door toegenomen concurrentie. Dit houdt instellingen scherp en zorgt voor meer innovatie en efficiëntie in de sector.”

“Tegelijkertijd vind ik het verstandig dat DNB aangeeft dat het aan de hand van de in dit rapport geschetste scenario’s, instellingen stevig zal uitdagen op hun strategie en de houdbaarheid van hun verdienmodel in het licht van de digitalisering van financiële diensten.”

Snelle marktverovering

Over de door DNB geconstateerde concentratierisico’s schrijft de demissionaire minister: “Techbedrijven kunnen in zeer korte tijd een dominante positie verwerven in een bepaalde sector”. Die snelle verovering van een markt kan tot problemen leiden, vervolgt hij. “Bijvoorbeeld doordat instellingen en gebruikers “locked-in” raken bij het gebruik van producten van één dienstverlener als gevolg van hoge kosten en andere obstakels bij het overstappen naar een concurrent.”

“Dit geldt ook voor de financiële sector. Hierbij spelen ook de zorgen over de marktmacht van bepaalde grote techbedrijven over verschillende sectoren heen, waardoor zij over steeds meer data beschikken en hiermee in andere sectoren hun marktpositie verder kunnen versterken.” In dit verband wijst Hoekstra er ook op dat toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) vorig jaar onderzoek heeft gedaan naar de invloed van Big Tech in het betalingsverkeer. “De risico’s in het DNB-rapport komen overeen met de risico’s die naar voren kwamen in het onderzoek van de ACM.”

Tegenover dit delen van zorgen plaatst de demissionaire minister wel de kanttekening dat de grotere aanwezigheid van techbedrijven in de financiële sector ook positieve gevolgen heeft. “Zoals meer gebruiksgemak en efficiëntere dienstenverlening voor consumenten.”

VS, plus China?

Naast de bezorgde blik op techreuzen vanuit de Verenigde Staten wordt er ook gekeken naar partijen uit China. Hoekstra merkt op dat daar geen sprake is van grote invloed in Europa. “In China hebben grote techbedrijven als Ant Group, WeChat Pay en Tencent een sterke positie in de financiële sector. Zoals door DNB beschreven in het rapport, heeft de sterke binnenlandse positie van deze bedrijven zich echter nog niet vertaald in een grote aanwezigheid in de Europese Unie en Nederland.”

“Voor zover zij hier wel actief zijn, richten deze partijen zich op Chinese toeristen en bieden zij momenteel niet actief diensten aan Europese ingezetenen. Daarnaast lijkt het erop dat de Chinese overheid recentelijk zelf over is gegaan tot het beteugelen van de binnenlandse macht van deze bedrijven, wat kan leiden tot een kleinere invloed van deze techbedrijven in het buitenland.”

Dit artikel verscheen eerder op AGConnect

Source