Merken moeten altijd geregistreerd worden voor bepaalde waren en/of diensten. Basisregel is dat een merkaanvraag voldoende duidelijk en nauwkeurig moet zijn. In deze zaak komt de vraag aan de orde hoe precies een merkregistratie moet zijn.
Het Hof oordeelt dat onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten niet een van de opgesomde (limitatieve) gronden is. Er bestaat ook geen buitenwettelijke nietigheidsgrond voor een merkregistratie wegens het ontbreken van voldoende duidelijkheid en nauwkeurigheid.

Source