Een overheid die met haar dienstverlening aansluit bij de belevingswereld van inwoners, bouwt aan een goede relatie tussen overheid en inwoners.
Deze sessie biedt een bestuurlijke discussie over het bouwen aan een digitaal inclusieve samenleving.

Datum: 15 september
Tijd: 11:00 uur tot 11:45 uur
Plaats: online achter uw pc, laptop of tablet

De afgelopen tijd is veel geïnvesteerd in inclusieve dienstverlening, onder meer vanuit de Agenda Digitale Overheid ‘NL DigiBeter’. Gemeenten ontwikkelden zelf inspirerende initiatieven, getuige de 64 inzendingen voor de prijsvraag ‘Gemeentedelers’. De Alliantie Digitaal Samenleven activeert maatschappelijke organisaties en de ICT-sector om digitale ongelijkheid in de samenleving te adresseren en meer Nederlanders vaardig, veilig en gezond gebruik te laten maken van digitale diensten.

Wat zou de digitale agenda voor de komende vier jaar moeten zijn en hoe kunnen we dat samen organiseren?
We gaan in gesprek met:

Arne van Hout is voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren en gemeentesecretaris van de gemeente Nijmegen en Trekker Spoor Toekomstbestendige Dienstverlening.

Prinses Laurentien van Oranje is mede-initiatiefnemer van de Alliantie Digitaal Samenleven

Marieke van Wallenburg is directeur-generaal Overheidsorganisatie bij BZK en in die hoedanigheid voorzitter van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid en lid van de Cybersecurityraad.

Reinier van Zutphen is Nationale Ombudsman

Online deelname iBestuur Congres 2021

Online deelname aan het iBestuur Congres 2021 is uitsluitend bedoeld voor bestuurders, beslissers en professionals uit de overheid. Vanaf 14 juni gaan de uitnodigingen de deur uit. Behoort u tot de doelgroep, maar u heeft geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Source