IT outsourcingscontracten zijn – zelfs voor een jurist – niet altijd eenvoudig te doorgronden. Door de wirwar van IT afkortingen en schematische technische tekeningen wordt niet altijd duidelijk wat partijen nu precies zijn overeengekomen. Een dergelijke situatie deed zich voor bij de overeenkomst tussen een tester van software- en informatiesystemen en een klant. De rechter oordeelt dat op basis van de schriftelijke afspraken uitsluitend de onboarding fase is overeengekomen. De omstandigheid dat het Testing as a Service-model in de overeenkomst schematisch werd weergegeven, betekende nog niet dat daarmee ook de fase voor de daadwerkelijke TaaS-dienst in juridische zin was overeengekomen.

Source