Illustratie van iemand die slechtziend is achter een computer.Overheidsorganisaties moeten websites, apps en bestanden die daar worden gepubliceerd digitaal toegankelijk aanbieden. Daarnaast moeten ze hun informatie ook duurzaam toegankelijk opslaan. Hiermee is de toegankelijkheid van de informatie bestand ’tegen veranderingen van elke aard’.

Daarom heeft het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) de handreiking Duurzaam digitaal toegankelijke pdf’s gepubliceerd.

Tijdelijke handreiking

De handreiking is een product van het RDDI-project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid. Het project “werkt ook aan een strategie rondom de digitale toegankelijkheid van pdf’s, waarbij we op langere termijn de output van pdf’s zoveel mogelijk willen beperken.” Daarom gaat het om een tijdelijke handreiking.

Alleen maar digitaal toegankelijke pdf’s maken vraagt een aanpak waarbij de hele organisatie is betrokken. De handreiking beschrijft in 4 stappen hoe zo’n aanpak eruit ziet en gaat ook in op de de ‘documentcreatieketen’.

De handreiking is gemaakt voor de Rijksoverheid. De VNG licht voor medewerkers van gemeenten een aantal verschillen toe.

Source