In 2019 werd door de bestuursrechter geoordeeld dat sms- en Whatsapp-berichten als documenten zijn aan te merken en dientengevolge onder de Wet openbaar bestuur vallen. Maar hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze ‘documenten’ op langere termijn beschikbaar blijven? De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft om die reden een ‘Handreiking Archivering Tekstberichten’ gepubliceerd – die wellicht ook voor andere organisaties interessant kan zijn.

Source