Een onderzoek door de Belastingdienst, de ACM, de AFM, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Voedsel- en Warenautoriteit of De Nederlandsche Bank bij een advocaat vergt een zorgvuldige belangenafweging. Ter controle van de naleving van wet- en regelgeving kunnen de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht in het gedrang komen. Wat moet en mag je als advocaat wel of juist niet doen? De handleiding bestuursrechtelijk onderzoek biedt hiervoor praktische handvatten. De handleiding bij strafrechtelijke doorzoeking ziet op onderzoek door Justitie.

https://www.recht.nl/art/170007