Door data uit verschillende bronnen te combineren kunnen bedrijven werknemers in de gaten houden. Zo kunnen digitale analyse-instrumenten twijfelachtige verbanden leggen om tot conclusies te komen over complexe zaken als geschiktheid, motivatie en productiviteit. De instrumenten kunnen werknemers benadelen, bijvoorbeeld als het gaat om een beoordeling voor een baan, promotie of contractverlenging. Het Rathenau instituut vraagt werkgevers, werkenden en de overheid grenzen te stellen.

Source