De aanpak van Nederlandse hostingbedrijven die misdaad faciliteren is complex, zo stelt demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een artikel in NRC. De krant berichtte over een Nederlands hostingbedrijf dat in het verleden geregeld in de “Top 50 Bad Hosts” van HostExploit werd genoemd.

SP-Kamerlid Van Nispen stelde de minister naar aanleiding van het artikel Kamervragen en vroeg Grapperhaus of het klopt dat het hostingbedrijf al jaren bij de autoriteiten op de radar staat wegens cybercriminaliteit, malware en kinderporno op het netwerk. De minister laat daarop weten dat hij niet op individuele gevallen ingaat. Wel noemt hij het onderzoek naar het hosten van kinderpornografisch materiaal door hostingbedrijven dat hij de TU Delft liet uitvoeren. “Dit hostingbedrijf kwam naar voren in de resultaten van deze monitor”, schrijft Grapperhaus.

De minister laat weten dat op grond van Europese regelgeving en de Nederlandse implementatie daarvan hostingproviders onder voorwaarden niet aansprakelijk zijn voor het gedrag van hun klanten. Hostingproviders kunnen in beginsel niet vervolgd worden voor het materiaal dat klanten op hun servers plaatsen, als ze doen wat redelijkerwijs van hen verlangd kan worden wanneer ze op bevel van de officier van justitie gegevens ontoegankelijk moeten maken.

“Een bevel om een dienst ontoegankelijk te maken is gericht op individuele inhoud en niet op de hostingprovider als zodanig. Het voorkomt niet dat een hostingprovider opnieuw klanten toelaat die wederrechtelijk materiaal plaatsen op de servers van de hostingproviders”, voegt Grapperhaus toe.

Aanpak hostingbedrijven

Volgens de minister zijn er verschillende plannen en maatregelen om hostingbedrijven aan te pakken. Zo zal het opvolgen van verwijderverzoeken van kinderporno met dwangsommen en bestuurlijke boetes worden gehandhaafd. Grapperhaus heeft een wetsvoorstel opgesteld dat moet leiden tot een autoriteit die hostingbedrijven kan beboeten als ze na een melding kinderpornografisch materiaal niet snel genoeg van hun netwerk verwijderen.

Daarnaast werkt Grapperhaus samen met het ministerie van Economische Zaken aan maatregelen om het faciliteren van criminaliteit via hostingbedrijven tegen te gaan. Hierbij wordt gekeken naar de Europese regelgeving waarop de beperking van de aansprakelijkheid voor hostingproviders is gebaseerd. De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd dat hostingproviders onder andere verplicht een toegankelijk notificatiemechanisme in te stellen waarbij illegale content gemeld kan worden en wordt verduidelijkt dat hostingproviders hun beperking van aansprakelijkheid kunnen verliezen wanneer zij na een melding van illegale content die niet snel verwijderen of ontoegankelijk maken.

Als laatste wijst de minister naar initiatieven van de hostingsector zelf om het misbruik van Nederlandse netwerken tegen te gaan. Het gaat dan onder andere om het vorig jaar opgerichte Anti Abuse Netwerk (AAN). Deze coalitie van publieke en private partijen zet zich in voor de bestrijding van misbruik van de technische infrastructuur. Daarnaast is er door de sector een gedragscode ‘abusebestrijding’ ontwikkeld die het Nederlandse internet schoon en veilig moet houden.

Source