Google Play Protect staat voortaan standaard ingeschakeld op nieuwe Androidtoestellen, zo heeft de internetgigant bekendgemaakt. De virusscanner van Google controleert elke dag 50 miljard apps op schadelijk gedrag. Het gaat dan om apps in de Google Play Store en op de toestellen van gebruikers.

“We vinden dat security een ingebouwde feature van elk toestel moet zijn, niet iets dat de gebruiker moet vinden en inschakelen”, zegt Rahul Mishra van Google. “Daarom zijn we verheugd om te melden dat Google Play Protect nu standaard op alle nieuwe apparaten staat ingeschakeld.” Gebruikers hebben nog wel de optie om de virusscanner uit te schakelen.

Google Play Protect kan de schadelijkste apps die het op toestellen van gebruikers aantreft automatisch verwijderen. In het geval van apps die het Google Play-beleid schenden wat betreft privacy, misleidend gedrag of content, krijgt de gebruiker een waarschuwing te zien en voorkomt Google Play Protect dat de app per ongeluk wordt gestart. De waarschuwing geeft gebruikers ook de optie om de app te verwijderen.

Verder meldt Mishra dat Google Play Protect sinds vorig jaar gebruikers ook waarschuwt voor apps die nieuw zijn of niet veel installaties hebben. De waarschuwing laat gebruikers nadenken of ze de app echt vertrouwen en adviseert ze de om de bron van herkomst te controleren. Zodra Google Play Protect heeft vastgesteld dat het om een onschuldige app gaat wordt de waarschuwing niet meer getoond. Vorig jaar kregen gebruikers de waarschuwing 100.000 keer per dag te zien.