Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de vaststelling van een Europees wetboek voor elektronische communicatie en de oprichting van een orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie. De Europese Commissie had daarvoor in het kader van de digitale eengemaakte markt in september 2016 voorstellen ingediend. Vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip en commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij Mariya Gabriel verwelkomden de uitkomst in een gezamenlijke verklaring:

“De stemming van vandaag in het Europees Parlement is een positieve en noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat de telecomsector in de EU doelmatig kan werken. De nieuwe telecomregels die hierdoor worden vastgesteld, zijn een essentiële bouwsteen voor de digitale toekomst van Europa en een basis voor nieuwe digitale rechten voor de Europese burgers. Deze regels zijn van cruciaal belang om aan de toenemende behoeften van de Europeanen op het gebied van connectiviteit te voldoen en om het concurrentievermogen van Europa te versterken. Dankzij deze regels kan bovendien het fundament worden gelegd voor de uitrol van 5G in heel Europa.

Met deze regels kunnen we zorgen voor snellere toegang tot radiospectrum, een essentiële hulpbron voor mobiele communicatie, en kunnen we investeringen in snelle en hoogwaardige netwerken stimuleren in alle delen van de EU, ook in afgelegen gebieden. Consumenten zullen beter worden beschermd en toegang krijgen tot betere diensten, ongeacht of zij traditionele telefoongesprekken voeren, sms-berichten versturen of op internet gebaseerde diensten zoals Skype en WhatsApp gebruiken. Zij zullen toegang hebben tot betaalbare communicatiediensten, met inbegrip van universeel beschikbaar internet, en diensten zoals e-overheid, online bankieren en videotelefonie. Vanaf mei 2019 kost een gesprek naar een ander EU-land maximaal 19 cent per minuut en een sms 6 cent. Ook zullen de burgers in noodsituaties beter worden beschermd via het 112-nummer, met name dankzij de doorgifte van openbare waarschuwingen op mobiele telefoons.

De nieuwe telecomregels zijn ook een bron van inspiratie. Laten we even ambitieus zijn als het gaat om de actualisering van de e-privacyrichtlijn. Dat is nodig om de regels voor de vertrouwelijkheid in het digitale tijdperk te moderniseren. Die regels moeten dringend worden afgestemd op de algemene verordening gegevensbescherming — de nieuwe norm van wereldklasse voor gegevensbescherming — en ook gelden voor alledaagse toepassingen, zoals instant messaging, Voice over IP en webmail.

Volgende stappen

Na de goedkeuring vandaag door het Europees Parlement zal de Raad van de EU de richtlijn tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en de verordening tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) op 3 december formeel goedkeuren. Zodra het wetboek in het publicatieblad van de EU is gepubliceerd, hebben de lidstaten twee jaar de tijd om het in nationaal recht om te zetten.

Het Europees Parlement heeft de BEREC-verordening vandaag goedgekeurd; na de vaststelling ervan door de Raad op 3 december zullen de nieuwe regels in werking treden op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad. De bepalingen over gesprekken binnen de EU zullen vanaf 15 mei 2019 van toepassing zijn.

Achtergrond

Op het werk, thuis of onderweg, overal moet de Europese burger kunnen rekenen op een snelle en betrouwbare internetaansluiting. Netwerken met zeer hoge capaciteit worden steeds belangrijker voor de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, industrie en vervoer. Om deze uitdagingen aan te gaan en de digitale toekomst van Europa voor te bereiden, heeft de Commissie in september 2016 voorstellen gedaan voor de richtlijn tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en voor de verordening tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie. Met het wetboek worden de huidige EU-telecomregels (die voor het laatst zijn bijgewerkt in 2009) gemoderniseerd, wordt de concurrentie aangezwengeld, worden investeringen gestimuleerd en worden de interne markt en de consumentenrechten versterkt.

In juni 2018 hebben de medewetgevers van de EU een politiek akkoord over deze regels bereikt.

Meer informatie

Persbericht: EU negotiators reach a political agreement to update the EU’s telecoms rules

Vragen en antwoorden

Factsheet: Spectrum in the European Union

Factsheet: More and better internet connectivity requires investments in high speed and quality networks

Index van de digitale economie en samenleving (DESI), met onder meer connectiviteitsgegevens per land

Meer over telecommunicatie

STATEMENT/18/6419

http://www.europa-nu.nl/id/vktgj31o9oz3/nieuws/gezamenlijke_verklaring_van?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw