Het Europees Parlement heeft vandaag de verordening over het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens goedgekeurd die de Europese Commissie in september 2017 heeft voorgesteld. Vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip en commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij Mariya Gabriel verwelkomden de uitkomst in een gezamenlijke verklaring:

Wij zijn ingenomen met de stemming van vandaag in het Europees Parlement. Voor de digitale economie en maatschappij zijn gegevens onontbeerlijk en met deze verordening wordt één van de belangrijke pijlers van de digitale eengemaakte markt voltooid. Alleen als gegevens vrijelijk circuleren kan Europa de kansen optimaal benutten die de digitale vooruitgang en technologieën zoals kunstmatige intelligentie en supercomputers bieden.

Vrij en veilig verkeer van persoonsgegevens in de hele Europese Unie is al geregeld in de algemene verordening gegevensbescherming en nu zijn de niet-persoonsgebonden gegevens aan de beurt.

De goedkeuring door het Europees Parlement geeft een duidelijk signaal aan alle Europese bedrijven: u kunt uw gegevens voortaan eender waar in de EU opslaan verwerken; nationale lokalisatievereisten behoren tot het verleden.

De nieuwe regels zullen de Europese data-economie een krachtige impuls geven, aangezien Europese startende, kleine en middelgrote bedrijven nu de mogelijkheid krijgen nieuwe diensten te ontwikkelen door middel van grensoverschrijdende data-innovatie. Hierdoor zou het bbp van de EU tegen 2020 met 4 % oftewel €739 miljard kunnen toenemen.

Samen met de algemene verordening gegevensbescherming zal de verordening inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens ervoor zorgen dat de EU vandaag en in de toekomst ten volle kan profiteren van de op gegevens gebaseerde wereldeconomie.”

Achtergrond

Sinds de mededeling over de Europese data-economie die in januari 2017 als onderdeel van de strategie voor de digitale eengemaakte markt is aangenomen, heeft de Commissie een openbare online-raadpleging gehouden, gestructureerde dialogen met de lidstaten georganiseerd en meerdere workshops met verschillende belanghebbenden georganiseerd. Op basis van deze initiatieven voor het vergaren van bewijsmateriaal is een effectbeoordeling uitgebracht.

De Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement hebben op 19 juni 2018 een voorlopig politiek akkoord bereikt over de verordening inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens.

Het doel van deze verordening is belemmeringen voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens weg te nemen. Na de positieve stemming van vandaag in het Europees Parlement zal de Raad van de EU de verordening in de komende weken vaststellen, waarna deze tegen het eind van het jaar in werking zal treden. Zodra de verordening formeel is vastgesteld, hebben de lidstaten zes maanden om de nieuwe regels toe te passen.

De verordening betreffende het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens is niet van invloed op de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), aangezien persoonsgegevens er niet onder vallen. Samen zullen de twee verordeningen er wel voor zorgen dat vrij verkeer van alle gegevens – zowel persoonsgegevens als niet-persoonsgebonden gegevens – mogelijk is, zodat er een enkele Europese ruimte voor gegevens wordt gecreëerd. In het geval van gemengde gegevenssets zal de GDPR-bepaling die vrij verkeer van persoonsgegevens garandeert van toepassing zijn op het desbetreffende gedeelte van de set en het beginsel van vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens op het niet-persoonsgebonden gedeelte.

Meer informatie:

Factsheet: Vrij verkeer van gegevens

Vragen en antwoorden: Een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU

Factsheet: Een digitale eengemaakte markt creëren – acties van de Commissie sinds 2015

STATEMENT/18/6001

http://www.europa-nu.nl/id/vksbg4y04rz3/nieuws/gezamenlijke_verklaring_van?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw