In een kelder in Schiedam zijn cd’s met de gevoelige dossiers van duizenden cliënten van ggz-instelling Riagg Rijnmond gevonden. Het gaat om gespreksverslagen, observaties van hulpverleners, medicatiegeschiedenis en verwijsbriefjes van huisartsen. Naast deze medische gegevens, die onder het beroepsgeheim vallen, zijn op de cd’s ook gegevens als BSN-nummers en kopieën van identiteitsbewijzen aangetroffen, zo meldt NRC.

De krant werd getipt door de man die de cd’s in de kantoorlocatie aantrof waar de ggz-instelling tot 2015 huisde. Riagg Rijnmond ging in 2014 failliet. In 2015 werd de helft van het personeel en het grootste deel van de patiënten van de failliete ggz-instelling door de Haagse Parnassia Groep overgenomen. De curator die het faillissement afhandelt ging ervan uit dat Parnassia ook de verantwoordelijkheid over de dossiers van Riagg Rijnmond kreeg. De cd’s zijn daarbij over het hoofd gezien.

“Als zo’n ggz-instelling failliet gaat, dan is het de verantwoordelijkheid van de curator om alle nodige stappen te zetten, waaronder ook het zorgvuldig bewaren, vernietigen of verplaatsen van die dossiers”, zegt hoogleraar recht en gezondheid Martin Buijsen van de Erasmus Universiteit. “De curator is na een faillissement verantwoordelijk voor de afhandeling en het zorgvuldig overdragen van deze dossiers.”

De curator stelt dat hij na de overdracht aan Parnassia eind 2014 niet meer verantwoordelijk is. “Parnassia is daarna twee maanden verder gegaan in Schiedam. Als zij vervolgens weggaat, moet zij alle cliëntgegevens meenemen” aldus de curator. Parnassia zegt dat het niet van het bestaan van de cd’s op de hoogte was. De groep gaat het datalek namens de curator melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Source