De gemeente Rotterdam heeft per ongeluk privégegevens van probleemjongeren gedeeld met andere probleemjongeren.

Het gaat om namen, adressen, foto’s en burgerservicenummers, blijkt uit een brief die de NOS en RTV Rijnmond in handen kregen. De gemeente Rotterdam maakt niet bekend hoe groot het lek is, maar zegt het datalek te onderzoeken.

Het incident is volgens de NOS in juli ontdekt, maar werd om onduidelijke redenen pas vorige maand aan betrokkenen gemeld. Het gaat om jongeren uit Rotterdam-Delfshaven, die door de politie en gemeente werden gevolgd. Zij veroorzaakten overlast of voerden criminele activiteiten uit.

In de brief aan betrokkenen schrijft de directeur Veiligheid van de gemeente Rotterdam het te “betreuren dat dit is gebeurd”. Ook neemt de gemeente maatregelen “om dit in de toekomst te voorkomen”.

De Autoriteit Persoonsgegevens is van het lek op de hoogte gebracht. Daarnaast is er aangifte gedaan bij de politie.

https://www.nu.nl/tech/5532086/gemeente-rotterdam-lekt-privegegevens-van-probleemjongeren.html