Het unitair karakter van Benelux- en Uniemerken
heeft twee kanten. Het unitair systeem biedt de houder van een ingeschreven merk een
exclusief recht binnen een territorium dat ruimer is
dan met een nationaal recht kan worden verkregen
(positieve kant). Maar de merkhouder zal
voor het in stand houden van dit recht actief binnen
dat ruimere territorium moeten acteren (negatieve
kant). Voor de praktijkbeoefenaar
zorgen de verschillende territoriale vereisten vaak
voor de nodige uitdaging.

https://www.recht.nl/art/168839