Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft besloten om gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) voorlopig niet versleuteld op te laten slaan. Volgens de staatssecretaris zijn er betere manieren om privacygevoelige informatie in de basisregistratie te beschermen.

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord gesteld om gegevens van burgers in basisadministraties en andere privacygevoelige informatie versleuteld op te slaan (pdf). “De Basisregistratie Personen wordt gemoderniseerd en zal de e-mailadressen van burgers bevatten. Gegevens van burgers in basisadministraties en andere privacygevoelige informatie wordt altijd versleuteld opgeslagen.”

Knops heeft een onderzoek naar de beveiliging van de BRP laten uitvoeren, waarbij er bijzondere aandacht was voor de risico’s die door middel van encryptie zijn te verkleinen. De onderzoekers stellen dat het altijd versleuteld opslaan van gegevens slechts één bestaand beveiligingsrisico voor de BRP verhelpt, namelijk diefstal van een fysieke harde schijf met BRP-data vanuit een rack in een datacenter, of het stelen van een kopie of back-up.

“Voor alle andere dreigingen heeft het versleutelen van een gegevensbestand geen toegevoegde waarde, aangezien zowel de leveranciers als de afnemers van de persoonsgegevens deze gegevens onversleuteld moeten kunnen verwerken”, aldus de onderzoekers. Op basis van het onderzoek heeft Knops dan ook besloten om data in de BRP voorlopig niet versleuteld op te slaan.

“Op dit moment valt er meer winst te behalen door het nemen van andere maatregelen dan extra versleuteling”, zo laat de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer weten. “Afdoende bescherming wordt door een complex van passende maatregelen geboden en is situationeel bepaald; versleuteling alleen is geen garantie voor veiligheid.” Toch sluit Knops niet uit dat encryptie op een later moment wel wordt ingezet. “In de toekomst kan blijken dat extra versleuteling wel een adequate maatregel kan worden.”

Source