Ook de rechtspraak ontkomt niet aan de feestdagen. In de onderhavige
zaak
stond een geschil centraal over kerstversiering. Edelman en Casa
International exploiteren beide een groothandel met artikelen voor decoratie
binnens- en buitenshuis. Beide partijen verkopen, in het kader van de
feestdagen, LED verlichting in de vorm van een kerstboom en een ster. Edelman
is echter van mening dat Casa International met de soortgelijke
kerstversiering, inbreuk maakt op de auteurs- en modelrechten van Edelman.
Bovendien stelt Edelman dat Casa International onrechtmatig handelt door de
producten van Edelman slaafs na te bootsen.

 

In kort geding vordert Edelman derhalve staking van iedere (verdere)
inbreuk. Met betrekking tot het modelrecht van Edelman kan de voorzieningenrechter
geen inhoudelijk beslissing nemen. Er zijn namelijk prejudiciële vragen gesteld
aan het Hof van Justitie omtrent de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den
Haag in het kader van Gemeenschapsmodellen. Voorlopig acht de
voorzieningenrechter Amsterdam zich derhalve onbevoegd om hierover te oordelen.

 

Wel geeft de rechter in kort geding een inhoudelijk oordeel over de
vermeende auteursrechtinbreuk. De voorzieningenrechter is van mening dat van
inbreuk geen sprake is. Volgens de rechter zijn de producten niet te beschouwen
als werk in de zin van de Auteurswet. De vorm van een kerstboom en een ster
zijn de belangrijkste elementen van de versiering. Deze vormen zijn 
 niet oorspronkelijk.
Verder is het gebruik van metaal, de kleur zwart, het lichtsnoer en de afstand
van 2cm tussen de lampjes dusdanig triviaal en banaal dat aan het auteursrecht
geen bescherming kan worden ontleend.

 

Tot slot ziet de voorzieningenrechter ook geen reden om inbreuk aan te
nemen op grond van slaafse nabootsing. Voor slaafse nabootsing moet de
kerstversiering van Edelman, ten tijde van de toetreding tot de markt van de
producten van Casa International, een eigen gezicht hebben op deze markt. Ofwel
ten opzichte van andere producten op de markt moet de kerstversiering van
Edelman een onderscheidend karakter hebben. Casa International wijst er op dat,
op het moment van toetreding tot de markt door Casa International, al tal van
soortgelijke decoraties bestonden. De rechtbank volgt deze stelling en wijst
ook deze vordering af. Ondanks dat de kerstboom en ster erg lijken op de
producten van Edelman, zijn de vorderingen van Edelman voor zover gebaseerd op
auteursrecht en slaafse nabootsing niet toewijsbaar, aldus de rechtbank. 
 

 

 

https://www.solv.nl/weblog/geen-bescherming-op-gangbare-kerstversiering/21702