Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat smaak van een voedingsmiddel geen ‘werk’ is in de zin van de Auteursrechtrichtlijn, zodat er geen auteursrechtelijke bescherming op rust. Smaak kan niet nauwkeurig en objectief worden uitgedrukt.

https://www.recht.nl/art/169361