Tijdens een opsporingsonderzoek heeft de politie informatie verkregen die afkomstig was van de smartphone van verdachte. Omdat hij niet bereid was vrijwillig zijn telefoon te ontgrendelen, heeft de politie hem geboeid en vervolgens zijn duim tegen de sensor van het toestel gehouden. Daarna kon de daarin opgeslagen informatie worden onderzocht. De rechtbank is van oordeel dat deze handelwijze niet in strijd is met het beginsel dat de verdachte het recht heeft niet te worden gedwongen (actief) aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Bovendien is slechts een beperkte inbreuk op zijn lichamelijke integriteit gemaakt.

https://www.recht.nl/art/171391